Az előadásról:

A célunk, hogy a Z generációval foglalkozók megértsék a fiatalok digitális igényeit, és olyan gondolatokat adjunk nekik, amelyek arra motiválják őket, hogy ehhez a megváltozott igényhez igazítsák saját módszereiket, éljenek a technika nyújtotta lehetőségekkel, és teremtsenek közvetlen és ezáltal hatékony kapcsolatot ezzel a különleges generációval. 

1,5 órás (3×30 perc), interaktív előadás az 1995 és 2010 között (Z generáció) születettekről, viselkedésük mozgatóiról, motivációikról, világukról és arról, hogy miként tartható meg a figyelmük. Az előadás elméleti és gyakorlati támpontokat ad a fiatalok megváltozott igényeihez, és hasznos, gyakorlati ötletekkel is szolgál egy digitális tanóra kialakításához.  

Az első rész a Z generációs “digitális bennszülöttek” sajátosságaival foglalkozik, magyarázatot keres a generáció megváltozott információ befogadási szokásaira.
A második rész a játékosítás (gamifikáció) lehetőségeivel foglalkozik, a módszer jelentőségével, hatásaival, gyakorlati alkalmazásával.
A harmadik részben egy digitális tanóra kipróbált, működő modelljét mutatja be Krizsán Pál gyakorló tanár. 

Előadók:

Sződy Ágnes

Coconut Pr
Kommunikációs vezető
Egyetemi oktató
SZTE Kommunikáció- és médiatudományi tanszék

Imádok kommunikációval foglalkozni! Folyamatosan keresem azokat a módokat és lehetőségeket, amelyekkel még hatékonyabbá tehető az információ átadása és még hatékonyabban válthatjuk ki a tervezett hatást. Ilyen terület a gamifikáció is, mert bár különbözőképpen, de játszani mindenki szeret.

Én már több mint 15 éve játszom a kommunikáció nevű „játékot”, amelybe ügyfeleinken túl a legfiatalabb szakember-generációt is próbálom bevezetni. Egyetemi kurzusaimon a lehető legszéleskörűbb rálátást igyekszem biztosítani nekik a public relations és a szervezeti identitás témakörére. Vallom azt, hogy a megszerzett tudás jó alapot ad, de a kommunikáció tanulása és kutatása egy egész életen át tart. Én is így teszek, szenvedélyesem keresem azokat a területeket, eszközöket és megoldásokat, amelyekkel még eredményesebbek lehetnek az általunk tervezett és lebonyolított kampányok.

Közel 20 éve foglalkozom hivatásszerűen kommunikációval. Már gimnazistaként első főszerkesztője voltam a szegedi, akkori nevén Ságvári gimnázium iskolarádiójának, ahonnan egy szegedi rádióhoz kerültem. Egész eddigi életemet végigkísérte a média: kezdetben riporter és szerkesztő voltam, majd később főszerkesztője voltam print és online újságoknak, végül pedig jött a social media, ahol minden eddigi tapasztalatomat felhasználhatom. Sajtósként álltam a túloldalon is, megannyi sajtótájékoztatót, sajtóeseményt, rendezvényt szervezve. A Coconut Pr megalapítása után ügyfeleink számára kezdtem foglalkozni a Z generációval, mint célcsoporttal. Az azóta eltelt több mint 5 év alatt számos kommunikációs tapasztalatot gyűjtöttem, erről a generációról, amelyeket előadásomban is megosztok.

Dr. Tarnai Zoltán

Coconut Pr
Content strategist. jogász, újságíró.

Krizsán Pál

tanár
Az év tanára 2018

„Van egy álmom…” kezdte azóta elhíresült beszédét Martin Luther King.

Könyvtár – történelem – számítástechnika szakos tanárként nekem is van egy álmom, mely a XXI. század iskolájáról szól. Egy olyan iskoláról, ahol a korszerű IKT eszközöket a hétköznapi oktatás szolgálatába állítottuk már, ahol a tanárok, diákok a legmodernebb technológiát nem mint újdonságot kezelik, hanem rutinosan használják az információ szerzésben, a kapcsolattartásban, az együttműködésben, a saját, kritikus gondolkodásmódjuk kialakításában. Ebben az iskolában a papír alapú oktatást már felváltotta digitális tanítás – tanulás, az információk forrása az egyes tankönyvek helyett a virtuális világ lett.

Ebben a megváltozott világban, ahol a gyerekek rutinosan használják a mobiltelefont, a számítógépet, a tabletet, az internetet, ide kell (kellene) elhelyeznünk az oktatást.

Mélységesen egyetértek Edgar Allan Poe szavaival: „Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.”
Munkám során arra törekszem, hogy mind a diákok, mind a kollégák megéljék a fenti szavakban rejlő igazságot.

Meghallgattak minket:

Az előadásról készített hang és képfelvétel közzétételéhez előzetes, írásbeli hozzájárulás szükséges a Coconut Pr részéről.
Minden jog fenntartva.

Menü